Месец: септември 2021

На добър час, деца, през учебната 2021-22 година!

На добър час, деца, през учебната 2021-22 година!

Среща в детската градина Септември вратите отваря, събират се днес тук децата за знания, мъдрост и смях, за радост, за танц и игри, за поздрав с приятел… С усмивка ти всеки срещни, Учителю! Децата учи! Води ги през друми широки през пъстрия свят и помогни