Детелинка

 

„Питам. Мога. Зная.
Смея се! Играя!“ Д. Димитрова 

"Детето не е съд, който трябва да се напълни, а факел, който трябва да се разпали." С. Лупан

 

                                                                                                                                                         Група „Детелинка“

           Образователни акценти:

1. Създаване на условия за стимулиране на речевата активност и усъвършенстване на говорните умения; насърчаване на детския интерес към литератулните произведения.

2. Развиване на общата познавателна дейност и умствени способности на децата.

3. Създаване на конкретни представи и знания за околния свят.

4. Разгръщане на творческия потенциал на всяко дете.

5. Осигуряване на максимална възможност за игра и физическа активност.

 

Консултации с родители:
Вторник: 13.00ч. – 14.00ч.

Екип на група „Детелинка“

Организация на деня и седмично разпределение

Група Детелинка

Предложения за съвместна работа с родителите през годината

Заедно с родителите на група Детелинка