Месец: май 2020

Наредба за прием

Наредба за прием

Актуалната „НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна“ можете да намерите на публичния сайт за прием, в раздел „Нормативна уредба“ на публичния сайт https://dg.is-vn.bg/garden 

Денят на буквите

Денят на буквите

Златно зрънце – поздрав за 24 май