24 май – да сме честити със светли бъднини и знание!

24 май – да сме честити със светли бъднини и знание!

„24 май – да сме честити със светли бъднини и знание!“

Поздрав от директора М. Динчева,
учителите и бъдещите първокласници