Ден: 04.06.2024

На добър час, наши възпитаници!

На добър час, наши възпитаници!

Изпращаме нашите абутуриенти – снимки от празничните тържества и засаждане на дърво на випуска вижте в „Дейност – Празници и тържества“