Вътрешна квалификация – методи и форми на работа по БДП

Вътрешна квалификация – методи и форми на работа по БДП

През месец октомври в ДГ №25 „Златно зрънце“ бе проведена вътрешна педагогическа квалификация по актуалната тема за безопастността на движението по пътищата. Снимки от дейността може да видите в раздел „Вътрешни квалификации“