Дъжд от целувки

Дъжд от целувки

Ако искате да Ви „понамокри“ просто така за удоволствие, погледнете етап от нашата вътрешна квалификационна програма за педагози и представената STEM практика от учителите на четвърта група. Богата картинна галерия – в „Дейност – Квалификация – Вътрешна квалификация“

Вътрешна квалификация – методи и форми на работа по БДП

Вътрешна квалификация – методи и форми на работа по БДП

През месец октомври в ДГ №25 „Златно зрънце“ бе проведена вътрешна педагогическа квалификация по актуалната тема за безопастността на движението по пътищата. Снимки от дейността може да видите в раздел „Вътрешни квалификации“

Успешен старт на квалификационната педагогическа дейност за второ полугодие

Успешен старт на квалификационната педагогическа дейност за второ полугодие

На 11.02. бе даден успешен старт на институционалната квалификационна дейност за второ полугодие на учебната 2019-20г. в ДГ №25 „Златно зрънце“. Проведоха се открити практики в Трети подготвителни групи. Учителите на детската градина наблюдаваха и конферираха педагогически ситуации по образователните направления физическа култура и изобразително