Дейност

Образователно-възпитателна дейност

2018/2019

Образователно-възпитателна дейност

Екология за деца

Квалификации

Проекти на групите

Приобщаващо образование

Безопасно движение по пътищата

Спорт и игри

Изложби

Управление на качеството

Празници и тържества

Работа с родители и партньори

Изяви и успехи

За здравето

Допълнителни форми

Квалификация

2017/2018

ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Есен 2018

Състезание

Поздрав за мама

Трети март

Пирати

Великден

Танци Радостина

Професии

БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

ЕКОЛОГИЯ ЗА ДЕЦА

Малкият принц

Изложби

Пожарникари 2018

Птици

Време за игри

2018/2019

Здраве

Пясък

Празници и тържества

Красовото

Първокласници

Отмяна

Ситуации

Морска звезда

Първи клас

Теменужки

Децата на Европа

БДП

2016/2017

24 май

Ден на книгата

Пъстра есен

Туршия

Татко

Великден

Зима

Ден на детето

Баба Марта

Празник на мама

Есен

Изложби

Сръчко

Грамоти

Зъболекар

Здравна информация

Тесто и гипс

Есенна буквотека

Есенни шушукания

Открити практики

Мама, татко и аз

Учебна година

Пожар

Учители

Занимания

2015/2016

15 септември

Есенна изложба

Тренинг бедствия

143 Левски

Италианска делегация

Баба Марта

Спортен празник

2014/2015

01

Открити моменти

01

Откриване 2015/2016

Есенна изложба

2013/2014

Групи

Кривото пате

Детско море

Болярска купа

Пожарникари

Детско творчество

Посади цвете

2012/2013