Голямата сцена

Голямата сцена

на 23.10.2019г. голямата сцена на Фестивален и конгресен център в гр. Варна прие усмивките, старанието и таланта на децата на четвърти подготвителни групи, участници в допълнителната форма на работа по модерни танци в детската градина. Участието бе по повод отбелязване на празника на Район Одесос,