Щастлив първи юни, златни малки зрънца!

Щастлив първи юни, златни малки зрънца!


Слънчев първоюнски калейдоскоп от радост и усмивки в ДГ№25 „Златно зрънце“