Спорт и игри

У ч е б н а 2 0 2 3 – 2 4 година

У ч е б н а 2 0 2 2 – 2 0 2 3 година

6.10.2022г. – Старт на дейностите от Спортния календар – отлично настроение и спортен дух в група „Детелинка“

У ч е б н а 2 0 2 1 – 2 2 година

У ч е б н а 2 0 2 0 – 2 0 2 1 година

Учебна 2019-20 година

У ч е б н а 2018-19 година