Светът е шарен

Светът е шарен

С шарени чорапки – Международен ден на хората със Синдром на Даун
Снимки – в Дейност – Управление на качеството