Проекти на групите

Опосредстваното представяне на езикова задача винаги бележи успех. Ако през есента в допълнителните форми на педагогическо взаимодействие децата се учиха да разказват с помощта на героя Ежко, сега красиво изработените хартиени кукли – петрушки с охота пристигат на помощ. Разбира се, в чест на поредната … Продължете с четенето на Проекти на групите