Продължаващ проект

Продължаващ проект

Продължава проекта по Програма на Община Варна за приобщаващо образование на деца, ученици и студенти в неравностойно социално положение по Раздел I – Финансиране на проекти за извънкласни дейности на общински детски градини. Радостина Енчева, треньор по спортни танци и акробатичен рокендрол и Катя Костова, треньор по айкидо, два пъти седмично работят с децата от ДГ №25 „Златно зрънце“. Чрез включване на децата на детската градина в допълнителната образователна форма се насърчава детската двигателна активност, здраве и добро настроение. Децата развиват нови умения, получават допълнителна възможност за изява и участия. На добър час с нашите треньори!
Снимки – „Дейност – Допълнителни форми – Айкидо – Рокендрол“