Полезно и занимателно у дома

Уважаеми родители,
на нашата страница „За родители – Полезно“
предлагаме някои занимателни образователни ресурси за дните на децата у дома.
Посочваме електронните източници и благодарим на техните автори и създатели!