Мечо Пух

"Ние сме група "Мечо Пух" - умни и добри, с весел дух. Всичко искаме да знаем, в детската градина света ще опознаем."

                                                                                                                                                  Група „Мечо Пух“

Образователни акценти:

  1. Създаване на условия за прилагане на различни стратегии, които да стимулират личните и социалните компетентности на децата.
  2. Развитие на концентрация, устойчивост на вниманието, съхраняване на информация и способност за възпроизвеждане - важни стъпки за готовността на децата за училище.
  3. Поддържане на комфортна атмосфера, в която децата да се чувстват ценени и уверени в своите възможности.

 

Консултации с родители:

Сряда: 12.30ч. – 13.30ч.

 

Екип на група „Мечо Пух“

Организация на деня и седмично разпределение

Група Мечо Пух

Предложения за съвместна работа с родителите през годината

Заедно с родителите на Мечо Пух