Кукери

Кукери

Страшни отвън, но добри отвътре.
И тоолкова старателни!
Старателни са не само децата, но също и родителите,
както и техните учители,
които поддържат традицията жива.
27.02.2020 – Вижте
„Дейност – Работа с родители и партньори“