Образователно-възпитателна дейност

У ч е б н а 2 0 2 3 – 2 4 година

У ч е б н а 2 0 2 2 – 2 3 година

Опити и експерименти – задвижване на гъсеничка от мека хартия с помощта на капчици вода

Конструиране и технологии – изработване на кукли за настолен театър от децата на група „Мечо Пух“

У ч е б н а 2 0 2 1 – 2 2 година

Празник, естествено вплетен в делника и в образователно-възпитателната дейност на нашите групи „Звездичка“ и „Слънчо“. Запознаване с телескоп, интересни занимания и знания в допълнителните форми на педагогическо взаимодействие с децата. Ден на космонавтиката в група „Звездичка“

Зимна приказка „Снежко и вълшебствата“

Снежинките – кристалите вода, падат и трупат пресни сняг. От снега се ражда и Снежко – приятелят на децата. А сръчните ръце на „Звездичките“ правят всичко останало.

Презентацията е подготвена от учителя от втора „а“ група С. Трендафилова за целите на учебната ситуация по изобразително изкуство – прегледайте на слайд шоу.

Зима е, може да послужи и на Вас!

Как се образува снега за Снежко

У ч е б н а 2 0 2 0 – 2 0 2 1 г о д и н а

Учебна 2019-20 година

Пред прага на пристъпващата учебна 2019-20 година – творчески и педагогически ентусиазъм – поздравления, колеги!

Учителят П. Станкова от четвърта подготвителна „Б“ група „Мечо Пух“ предлага на децата творчески начин за сплотяване в началото на учебната година и  утвърждаване на екипността между тях чрез изграждане на есенен проект, в който те се включват с умения, желание, със собствени решения и идеи. Ето и резултата!

Старши учителят З. Димитрова, заедно с помощник възпитателят Р. Маркова, запознава новоприетите деца от първа група „Златна рибка“ със средата в сградата. Вижте колко е удобен салона на детската градина за игри и занимания! Но комфортът за децата е и отвътре, добрата вътрешна среда подпомага бързата адаптация. Успех,  най-малки „Златни рибки“!

 

Пред прага на пристъпващата учебна 2019-20 година – творчески и педагогически ентусиазъм – поздравления, колеги!

Учителят П. Станкова от четвърта подготвителна „Б“ група „Мечо Пух“ предлага на децата творчески начин за сплотяване в началото на учебната година и  утвърждаване на екипността между тях чрез изграждане на есенен проект, в който те се включват с умения, желание, със собствени решения и идеи. Ето и резултата!

Старши учителят З. Димитрова, заедно с помощник възпитателят Р. Маркова, запознава новоприетите деца от първа група „Златна рибка“ със средата в сградата. Вижте колко е удобен салона на детската градина за игри и занимания! Но комфортът за децата е и отвътре, добрата вътрешна среда подпомага бързата адаптация. Успех,  най-малки „Златни рибки“!

 

Честито ново начало, честита учебна 2019 -20 година, деца!

„Малки или големи децата миришат на любов. Те са любов.

Правят света ни красив. Замечтан. Лъкатушещ.

Предизвикват ни да гоним пеперуди, да търсим детелини,

да събираме глухарчета. Гъделичкат сърцето ни фино.

Едва забележимо, но щедро. Дават ни всичко, което имат.“

Маринка Чанева – С благодарност!

У Ч Е Б Н А 2 0 1 8 – 1 9 година

Самостоятелен

Всеки ден за нещо казвам „мога“.

Всеки ден за нещо казвам „знам“.

Трудностите стават по-големи,

но мога да се справям вече сам.

………………………………………………

Уча се, помагам и се трудя,

грижа се за себе си и сам.

Всяка сутрин радостно се будя,

чувствам се способен и голям.

К. Данкова – Л. Миронова „Добродетели“

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

От учебната 2018-19 година в ДГ №25 „Златно зрънце“ за желаещите се организират Дни на отворените врати, които са в последните два дни на всеки месец.

Дните на отворените врати дават възможност на родителите на децата от втора до четвърта група, при проявен интерес от тяхна страна и след уговорка с учителя

да присъстват, наблюдават и участват в моменти от възпитателно-образователния процес на детската градина.

Благодарим

за участието и музикалния съпровод на В. Стоянова, старши учител от ДГ №1 „Светулка“

Образователно направление Изобразително изкуство

Работа по групов проект в Трета подготвителна „Б“ група и учителя П. Станкова на тема „Пролетни цветя“

Разглеждане на мартенска изложба със самостоятелна работа на децата от първа група и старши учителя В. Георгиева

Апликиране на мартеничка-невеляшка във втора „А“ група по идея на старши учителя Е. Пъневска

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

Ритъм карти „Дъга“ – алтернативен дидактически ресурс

Един по-различен ден в детската градина – групова работа в четвърта подготвителна група с „Ритъм карти „Дъга“ на Мартин Иванов –

съюз на математиката и музиката, концентрация, внимание, точност и настроение

У Ч Е Б Н А 2 0 1 7 – 1 8 година

Образователна среда и креативност

Образователна среда и креативност

Образователно направление математика, измерване на насипни вещества и как досадното преподаване може да се превърне в забавно? Чрез отлична предварителна подготовка на учителя, много градивна емоция и интелектуална провокация. Чрез пълно съответствие на организацията на провеждане на учебната математическа ситуация на съвременните педагогически изисквания, чрез използване на интерактивни методи и средства, мотивация за децата и ефективност на реализация на целите – отличителни характеристики на един ежедневен образователен процес в детската градина.

Старши учителя в трета подготвителна група К. Минчева използва умело различни демонстрационни и оперативни материали за онагледяване на образователната задача за работа с мерни единици и сипещи вещества – чашки, лъжички, четки за рисуване, брашно, захар. Тя използва електронен учебник и осигури електронна среда за работа. Учителят постоянно насочваше децата чрез иновативността на своя педагогически подход, осигури игров сюжет, успешно провокира детското внимание и интерес и съдейства за една пълноцененна образователно-възпитателна дейност с децата.

Опознай красивото в България

Заедно с учителите на втора „А“ и втора „Б“ групи децата опознават и разказват на своите приятели в детската градина за нови места в България, които са посетили със семействата си. Как е приятно да се пътува с близки хора, представа за Родината, за нейната красота вече имат малките пътешественици.  Те овладяват нови знания по гражданско образование и имат удоволствието да споделят преживяванията си.

Специални грамоти за представянето в тази допълнителна форма на педагогическо взаимодействие и добре организираните фото изложби получиха децата от група „Мечо Пух“.

Организиране на възпитателно-образователния процес и открити практики

У Ч Е Б Н А 2 0 1 6 - 1 7 година

"За бедствията - правила и изисквания", вътрешен тренинг

"Как да реагираме в случай на опасност? Подготвени ли сме? Какво знаем за необходимите реакции при аварии и бедствия - наводнение, химическо заразяване, пожар, земетресение?"
В тренировъчния ден, след подаден сигнал, децата и целия персонал, следвайки дадени указания, напуснаха групите и се придвижиха според аварийния план за действие на детската градина.
Предварително децата във всяка възрастова група разговаряха за това как се постъпва в различни случаи на беда. Най-малките се запознаха, а по-големите деца припомниха и затвърдиха животоспасяващите правила за действие.