Английски език

У Ч Е Б Н А 2 0 1 8 – 1 9 година

Работен процес по английски език с деца от първа група и преподавателя Р. Алексиева, 13.05.2019г.

Откритите уроци в групите по английски език минаха, но работата продължава.