Детелинка

 

„Питам. Мога. Зная.
Смея се! Играя!“

                                                                                                                                                         Група „Детелинка“

Образователни акценти:

1. Насочваме активността на всяко дете и ценим неговото отношение към заобикалящия свят.
Нашите основни стремежи са:

  • Поддържане на висока познавателна активност у децата.
  • Утвърждаване на навици и умения, подпомагащи бъдещата социална роля на ученик.
  • Планиране и изпълнение на задачи и дейности, носещи успех и перспектива за всяко дете.

2. Ценим партьорството и взаимодействаме активно с родители.

Консултации с родители:
Вторник: 13.00ч. – 14.00ч.

Екип на група „Детелинка“

Организация на деня и седмично разпределение

Детелинка