Детелинка

 

„Питам. Мога. Зная.
Смея се! Играя!“ Д. Димитрова 

"Детето не е съд, който трябва да се напълни, а факел, който трябва да се разпали." С. Лупан

 

                                                                                                                                                         Група „Детелинка“

           Образователни акценти:

1. Разширяване на представите по образователните направлания околен свят, български език и литература, математика - усвояване на нови знания, умения, отношения и подготовка за новата социална роля - ученик.

2. Развиване на детската познавателна дейност и изграждане на обща и специална подготовка на децата за училище - интелектуална, психологическа, физическа.

4. Разгръщане на самостоятелното и критично мислене и творческия потенциал на всяко дете.

5. Осигуряване на максимална възможност за игра и физическа активност в групата.

 

Консултации с родители:
Вторник: 13.00ч. – 14.00ч.

Екип на група „Детелинка“

Организация на деня и седмично разпределение

Група Детелинка

Предложения за съвместна работа с родителите през годината

Група Детелинка