Детелинка

 

„Питам. Мога. Зная.
Смея се! Играя!“

                                                                                                                                                         Група „Детелинка“

           Образователни акценти:

1. Успешна адаптация на новопостъпилите деца.

2. Стимулиране на желание за речева активност и формиране на умения за комуникация.

3. Натрупване на сетивен опит, възприятия и представи за заобикалящата децата среда.

4. Формиране на умения за решаване на познавателни и практически задачи.

5. Осигуряване на максимална възможност за игра и физически упражнения.

6. Създаване на спокойна и хармонична среда за разгръщане и изява на индивидуалния потенциал на всяко дете.

Консултации с родители:
Вторник: 13.00ч. – 14.00ч.

Екип на група „Детелинка“

Организация на деня и седмично разпределение

Детелинка