БДП в детската градина и подготовка за лятото

БДП в детската градина и подготовка за лятото

Управлението на велосипед е любимо занимание на много деца, още повече на бъдещи първокласници, които имат не само умения, но и знаят, че правилата за движение са важни. Работата по безопастност на движението по пътищата е широко застъпена в образователно-възпитателната дейност с децата от всички…

Вътрешна квалификация – методи и форми на работа по БДП

Вътрешна квалификация – методи и форми на работа по БДП

През месец октомври в ДГ №25 „Златно зрънце“ бе проведена вътрешна педагогическа квалификация по актуалната тема за безопастността на движението по пътищата. Снимки от дейността може да видите в раздел „Вътрешни квалификации“