На добър час, деца, през учебната 2021-22 година!

На добър час, деца, през учебната 2021-22 година!

Среща в детската градина

Септември вратите отваря,
събират се днес тук децата
за знания, мъдрост и смях,
за радост, за танц и игри,
за поздрав с приятел…

С усмивка ти всеки срещни,
Учителю! Децата учи!
Води ги през друми широки през пъстрия свят
и помогни с добро да стане той по-богат!

Добре дошли, скъпи деца
от група „Слънчо“, „Златна рибка“,
„Мечо Пух“, „Звездичка“
и най-малки възпитаници –
слънчеви „Детелинки“ и „Калинки“!
На добър час при нас!