Ден: 01.11.2023

В Деня на народните будители

В Деня на народните будители

В Деня на народните будители запознаваме децата от подготвителните групи с български книжовници, просветители и революционери – децата от четвърти групи декламираха тематични стихотворения, в самостоятелната дейност направиха тематични магнити. Учителите на трети групи подготвиха информационни табла, посветени на празника, децата изработиха Книжка на будителя.