Ден: 14.09.2020

Добре дошли!

Добре дошли!

СКЪПИ ДЕЦА, ПОЗДРАВЯВАМЕ ВИ С ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН И ПОЖЕЛАВАМЕ ДОБРА И ПОЛЗОТВОРНА УЧЕБНА 2020-21ГОДИНА!ОЧАКВАМЕ РАЗВЪЛНУВАНИ И СРЕЩАТА С НАШИТЕ НАЙ-МАЛКИ ВЪЗПИТАНИЦИ. НА ВСИЧКИ КАЗВАМЕ Д О Б Р Е Д О Ш Л И! ДИРЕКТОР – М. ДИНЧЕВА