Ден: 18.03.2020

Полезно и занимателно у дома

Полезно и занимателно у дома

Уважаеми родители, на нашата страница „За родители – Полезно“ предлагаме някои занимателни образователни ресурси за дните на децата у дома. Посочваме електронните източници и благодарим на техните автори и създатели!