Школа по спортна гимнастика

У Ч Е Б Н А 2 0 1 8 – 1 9 година

Резултатите от дейността на учителя по гимнастика З. Гешева са видими. Гъвкавост, изящество и пластичност отличават малките гимнастички, изпълнени със старание и амбиция да постигат най-доброто.

У Ч Е Б Н А 2 0 1 3 – 1 4 година

Пролетна фиеста

Представяне на мажоретен състав на детската градина