Управление на качеството

У ч е б н а 2 0 2 2 – 2 3 година

У ч е б н а 2 0 2 1 – 2 2 година

У ч е б н а г о д и н а 2 0 2 0 – 2 1 г о д и н а

У ч е б н а 2 0 1 9 – 2 0 година

Жест за добрата грижа

на Кристиян К. Василев и неговите родители в чест на завършването на детската градина към хората, които се грижиха всеотдайно – старши учителя Д. Янева, учителя Е. Атанасова и помощник-възпитателя Д. Петрова

Резултати от анкетно проучване с родители – януари 2020г.

„Когато учителят признае компетентността на родителя по отношение на неговото дете, това е основа за изграждане на доверие за партньорство. Когато родителят припознае като свои детската градина или училището на детето си, той е ефикасен партньор.“   

„Иновативна визия за образованието“ – Варна, В. Генова

Във връзка с управление на качеството на образователната институция, индикаторите за оценка на направеното по Стратегия 2016-20г. на ДГ №25 „Златно зрънце“ и проведената анкета с родителите в полза на това да изграждаме добра комуникация и обратна връзка, благодарим за участието в анкетата и информираме за резултатите от нея. На Педагогически съвет учителите са запознати с резултатите и са дадени насоки за работа по групи.

Уважаеми родители, нека и занапред да работим взаимно в най-добрия интерес на децата!

Анкетно проучване – януари 2020

У Ч Е Б Н А 2 0 1 8 – 1 9 година

Проактивни

Вярвате ли в списък с неща, които да избягвате, когато става дума за работата Ви или за Вашата почивка?

Ние по-скоро не. Предпочитаме проактивните стратегии. За дните 02.05. – 06.05. избрахме разтоварваща програма и отморяващи, сплотяващи организацията съвместни впечатления и преживявания – пътуване до красива и запомняща се дестинация. Установихме през годините, че този опит зарежда и обогатява общите спомени.

Избираме проактивността и за ежедневната професионална дейност, която изпълваме с интересни занимания за децата. Вижте нашата възпитателно-образователна дейност, приобщаваща грижа, работа с родители, партньори и всички други.

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

От учебната 2018-19 година в ДГ №25 “Златно зрънце” за желаещите се организират Дни на отворените врати, които са в последните два дни на всеки месец.

Дните на отворените врати дават възможност на родителите на децата от втора до четвърта група, при проявен интерес от тяхна страна и след уговорка с учителя

да присъстват, наблюдават и участват в моменти от възпитателно-образователния процес на детската градина.

Проучвания и обратна връзка

За поредна година в детската градина се провеждат анкетни проучвания сред родителите, както вътрешно институционални, така и от Община Варна.

В началото на месец септември, при приема на новата група деца, родителите попълниха въпросници за своите очаквания от детската градина. Проучването бе част от инструментите за самооценка на качеството на образованието и данните от него се използват за подобряването му.  А през месец януари Община Варна, дирекция "Образование и младежки дейности" предложи анкета за родителите, изследваща удовлетвореността от образователната институция и насочена към инициативи за партньорство .
Управлявайки качеството на възпитателно-образователния процес, за нас е важно да знаем какви са конкретните потребности на родителите, за да можем да работим най-добре в полза на индивидуалното развитие на всяко дете.

У Ч Е Б Н А 2 0 1 7 – 1 8 година

януари-февруари, 2018г.

Защо обичам да ходя на детска градина 

Деца от Четвърта подготвителна група

Валерия: „Аз обичам да ходя на детска градина, защото се забавлявам и уча различни неща. Тук са приятелите ми, радвам се, че сме заедно.“

Даниел: „Харесва ми да ходя на детска градина, защото е интересно и забавно. Ходя на айкидо, загряваме сутринта, дават ни да ядем и учителите са много мили с нас.“

Виктория: „Обичам да ходя на детска градина, заради приятелите и госпожите. Забавлявам се, госпожите са интересни, учат ни на нови неща.“

Максимилиян: Много ми е приятно всеки път да идвам на градина, за да си играем с приятелите, да ходя на айкидо и всяка сутрин да се загряваме на гимнастика.

Никол: „Обичам да ходя на детска градина, защото аз имам много приятелки от децата и си играйкаме, и рисуваме.“

Добри: „Аз обичам много на детска градина, защото можем да играем, да спим, да рисуваме и да играем на площадката.“

Габриела: „Аз съм Габи, обичам да ходя на детска градина, защото на танците е много приятно и тук играем.“

Кристиан: „Аз обичам да ходя на детска градина, защото тук имам с кого да си играя, а в къщи не.“

Емануил: „Обичам да ходя на детска градина, защото тук много се забавляме и учим много забавно.“

Иван: „Обичам да ходя на детска градина, защото учителите ни учат, приятелите са ми са тука и са най-добрите.“

Мария: „Обичам в градината да смятам.“