Трети март – когато празникът се приближи до сърцата на децата

Трети март – когато празникът се приближи до сърцата на децата

„… Трети март е – аз, дете на рода си,
нося сила победна в кръвта си,
зная, помня, след мен ще предавам
минало и бъдеще ще отстоявам!
Древно минало, велика страна –
България се казва тя! из „Камбани“ от Д.Славова
Мислите, че децата са малки и не разбират значението на националния празник? Не, децата на детската градина, група „Детелинка“, учителите Е. Пъневска и Ж. Христова подготвиха вълнуващо тържество в чест на нашето освобождение. И както казват учителите „Българинът на всеки празник играе хоро.“, те се заловиха и танцуваха, подготвиха красиви знамена и завинаги остана да звъни в сърцата им камбаната на този ден. Вижте снимки в нашата галерия – в „Дейност – празници и тържества“

Празници и тържества