Трети март в детската градина

Трети март в детската градина

Нашите групи отбелязват националния празник на България!

Вижте още снимки от деня – в „Дейности – Празници и тържества“