Слънчо

   Група „Слънчо“

Слънчо весело огрява

с топли, галещи лъчи

и на всяко дете подарява

знания, получени в игри.

Приятели сме всеки ден,

помагаме си дружно -

ти на мен, аз на теб,

играем си задружно.

Зрънце, погалено от

слънчеви лъчи,

има сила да сбъдне

своите мечти.

Образователни акценти:

1. Стимулиране на желание за речева активност и формиране на умения за комуникация.
2. Натрупване на сетивен опит,възприятия и представи за заобикалящата среда.
3. Формиране на умения за решаване на познавателни и практически задачи.
4. Създаване на спокойна и хармонична среда за разгръщане и изява на индивидуалния потенциал на всяко дете.

Консултации с родители:

Сряда: 12.30ч. - 13.30ч.

 

Екип на група „Слънчо“

Организация на деня и седмично разпределение

Група Слънчо

Предложения за съвместна работа с родителите през годината

Заедно с родителите на група Слънчо