Слънчо

   Група „Слънчо“

„Златно зрънце, ако има на света,

искам да го притежавам!

То ще подарява радостта,

на когото аз го давам.

Щастие ще носи на децата,

ще ги учи, ще помага в играта.

А децата със зрънце

в свойта малка ръка,

ще правят първите стъпки

към добрите дела.“

Образователни акценти:

    1.Изграждане на еталони за общуване, поведение и за взаимодействие в социална и природна среда.

    2.Стимулиране на позитивни личностни качества и потенциални възможности чрез разнообразни дейности,ситуации, проекти и различни видове игри.

    3.Ползотворно взаимодействие с родителите.

 

Консултации с родители:

Сряда: 13.00ч. - 14.00ч.

 

Екип на група „Слънчо“

Организация на деня и седмично разпределение
Слънчо