Слънчо

   Група „Слънчо“

„Златно зрънце, ако има на света,

искам да го притежавам!

То ще подарява радостта,

на когото аз го давам.

Щастие ще носи на децата,

ще ги учи, ще помага в играта.

А децата със зрънце

в свойта малка ръка,

ще правят първите стъпки

към добрите дела.“

Образователни акценти:

    1.Изграждане на обща готовност за постъпване на децата в първи клас, включваща интелектуална, мотивационна, емоционално-волева, социално-нравствена и физическа готовност.

    2.Разрастване на набора от знания, умения, навици и привички, с цел осигуряване на психологическата готовност на децата за училище.

 

Консултации с родители:

Сряда: 12.30ч. - 13.30ч.

 

Екип на група „Слънчо“

Организация на деня и седмично разпределение
Слънчо