Слънчо

   Група „Слънчо“

„Златно зрънце, ако има на света,

искам да го притежавам!

То ще подарява радостта,

на когото аз го давам.

Щастие ще носи на децата,

ще ги учи, ще помага в играта.

А децата със зрънце

в свойта малка ръка,

ще правят първите стъпки

към добрите дела.“

Образователни акценти:

1. Социално развитие и адаптация на новопостъпилите в групата деца.

2. Стимулиране на практическите умения, речева активност и уменията за комуникация на децата.

3. Създаване на хармонична среда за разгръщане и изява на индивидуалния потенциал на всяко дете.

Консултации с родители:

Сряда: 12.30ч. - 13.30ч.

 

Екип на група „Слънчо“

Организация на деня и седмично разпределение

Слънчо