Проекти на групите

У ч е б н а 2 0 2 0 – 2 1 година

У ч е б н а 2 0 1 9 – 2 0 година

У Ч Е Б Н А 2 0 1 8 – 1 9 година

„Приказки разказвам“

На 23.05.2019г. старши учителят М. Йорданова и учителят П. Станкова отчетоха работата по проекта на групата „В света на приказките“. Директорът М. Динчева награди децата,  разказали най-много приказки през годината –

отличилата се Божидара – I място, Джун – II място, Милица и Йоан – III място са в почетната класация.

Похвална грамота, книжка и пожелание да са все така вдъхновени по пътя на знанието получиха наградените,

а всички деца в групата бяха насърчени за много успехи и за вълшебни преживявания с чудния свят на книгите.

„Аз съм книжката любима, колко радост в мене има“

Веса Паспалеева и нейната поезия, приказки на Х. К. Андерсен като „Грозното патенце“ и още много други произведения и автори познават децата от втора „Б“ група „Калинка“. Познават и ги слушат с удоволствие, защото вече втора година работят по проекта „Книжка сладкодумна“.  Библиотечният им фонд с приказки расте, увеличава се и броят на родители ентусиасти, които споделят идеята за ползата от четенето с децата. В края на месец май в групата гостува майката на Даниел, Веселина Дочева – Димитрова със своята вълшебна Андерсенова книжка и прочете пред децата историята на грозното патенце, а всяко дете сподели кой е неговият най-любим литературен герой. Приятни са тези приказни срещи, особено за децата на гостуващите родители – не е ли щастие мама да е днес в детската градина? Нека продължава усърдието на старши учителите на групата  В. Николова и М. Демирева да изпълняват дейностите по избрания проект, да разширяват детския кръгозор и да правят светът на децата по- богат и пъстър. Благодарим, родителю, за споделеното време!

Проект „За да съм здрав“ – четвърта подготвителна група

Учителят Е. Атанасова работи с децата по темата „Хигиена на хранене“

„В света на приказките“ – проект на трета подготвителна „Б“ група

През тази учебна година в група „Мечо Пух“ със старши учителя М. Йорданова и учителя П. Станкова продължава работата по проекта. Бе изготвено табло с имената на децата, на което се отразява всяка нова разказана приказка. Родителите имат възможност да се запознаят с направеното, а най-активните деца получават специални поощрения. За Деня на детската книга – Втори април, ще се отчетат резултатите от дейността, извършена през годината, а за разказалите най-много приказки ще има специални изненади.

У Ч Е Б Н А 2 0 1 7 – 1 8 година

Работата по малките проекти в групите на детската градина е вплетена в цялостния възпитателно-образователен процес. Тя е тематично разнообразна и е обект на вътрешно-квалификационната дейност на детската градина.

„Есенни шушукания“ – 23.10.2017г.

Открита практика пред родители на трета подготвителна група по малък проект „За да съм здрав“.

Напредвайте в света на знанието за здравето, деца!