Празнично поздравление

Празнично поздравление

П О Ж Е Л А В А М Е
С В Е Т Ъ Л
П Р А З Н И К
на нашите деца и родители, на целия екип на детската градина
и на всички гости, които четат страниците на ДГ „Златно зрънце“!
От ръководството