Ориентиране в професии

У ч е б н а 2 0 2 3 – 2 4 година

У ч е б н а 2 0 2 1 – 2 0 2 2 г о д и н а

Учебна 2019-20 година

През тази учебна година отново стартира добрата инициатива на учителите да отправят покана за гостуване към родители, които да разкажат за своята професия на децата.

Група „Мечо Пух“ предложи това гостуване и родителският отклик дойде бързо.  Пръв за професията на корабния механик разказа Свилен Вангелов. Интересният разказ за морето и корабите естествено породи множество въпроси и вълнение. След срещата децата претвориха впечатленията си върху белия лист, а рисунките за благодарност подариха на бащата на Ели.

Съвсем скоро чудесната инициатива бе последвана. Децата имаха среща с професията на адвоката в лицето на Яна Герчева, майката на Пресиана. Децата разбраха колко различни са професиите на хората и че всяка изисква специфични умения. Те се увериха, че за да сбъднеш мечтите си, се нуждаеш от знания, търпение и постоянство.

Стелина Чубукчиян разказа на децата за професията на стоматологичната сестра. С много знания за хигиената на устата завърши тази среща и за това важността да поддържаме зъбите си здрави. Отново творчески те „документираха“ интересния ден и направиха своя подарък на майката на Лора.

С гатанки за различните професии започваха срещите с родителите, приключваха с подаръци от детско творчество и въпроси пред бъдещите първокласници – какво ми харесва най-много да правя, какво да избера за себе си? Става все по интересно и с нетърпение очакваме следващите гостувания.

 

У Ч Е Б Н А 2 0 1 7 - 18 година

Аспект на качествено възпитателно-образователна дейност

и ползотворно сътрудничество с родители

 

Изпълнявайки Държавните образователни стандарти за възрастта и нормативни документи в системата на предучилищното образование в четвърта подготвителна за училище група по образователно направление социален свят бяха осъществени допълнителни форми на работа – в групата гостуваха родители, които представяха свои професии.

Поредицата от срещи бе с неоценимо значение за децата, проведе се в рамките на четири календарни седмици през месеците януари и февруари и изпълни с живо съдържание образователното ядро социална среда.

Срещите се състояха по покана на учителя Д. Миланова и старши учителя В. Георгиева, но бяха инициирани от самите родители, в отговор на анкетно проучване на детската градина по Наредба №16 за управление на качеството на образователните институции.

Дейността е и част от приобщаващото образование в детската градина за даване на насоки и стимулиране на бъдещата професионална ориентация на децата и така необходимото практическо образование.

Тя подпомага общата училищна готовност и допринесе за високата степен на ефективност по реализиране на целите на учителско-родителското взаимодействие. Силен положителен момент на прекрасно осъщественото сътрудничество е координираността на взаимодействието учител – родител в полза на децата.

По темата “Професии” осем родители пожелаха да бъдат гости на децата и да представят по достъпен начин своите професии. Бъдещите ученици се запознаха нагледно с професии от различни области. У тях се породи интерес,  любопитство, желание да ги изберат за себе си в бъдеще.

Едно от момичетата сподели с вълнение: “Аз не знаех как се нарича тази професия /на акушера/, но точно това искам да работя като порасна!”

По време на срещите

в разговорите с децата, родителите и техните учители акцентираха върху значението на отделните професии за живота на хората. Децата се възпитаваха в уважение към всяка от тях, стимулираше се детския интерес и личностно развитие във връзка с ранната професионална осъзнатост и начална професионална ориентация. Активността на децата по време на срещите бе изключително висока, както по време на презентиране на професията, така и във времето на задаване на въпроси, така показателни за всяко израстване.

Вниманието от страна на децата бе на изключително ниво.

Под въздействието на всяка среща, в края и, те развълнувано пожелаваха и в свои специални тетрадки получаваха автографи от родителя, представил професията.

Поздравления за професионалното усърдие на учителите на групата и за инициативата на родителите!