Новини от националната седмица на четенето в Детска градина №25 „Златно зрънце“

Новини от националната седмица на четенето в Детска градина №25 „Златно зрънце“

Седмицата на четенето

бе представена в няколко от групите на детската градина. Втора група „Слънчо“, както и трети подготвителни групи „Детелинка“ и „Калинка“ посрещнаха родители на децата, които прочетоха пред любознателната детска аудитория любими детски произведения. Снимки от съвместната дейност с родителите, нашите ценни партньори – в https://www.zlatnozrance.com/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d1%8c%d0%be%d1%80%d0%b8/

Учителите, родителите и децата на трети подготвителни групи за трета поредна година работят по проект „Книжка сладкодумна“, а във втора група за втора поредна година функционира успешно детска библиотека, с актуализиращ се библиотечен фонд, със записване и отписване на взети и прочетени детски книги.

Специално за Националната седмица на четенето, учителят на Четвърта подготвителна „А“ група „Звездичка“, Е. Атанасова, подготви „Златна книга с поуки“ на групата, съдържаща пет детски литературни подбрани произведения. Чрез четенето през седмицата, бъдещите ученици, малките „Звездички“, разбраха за силата на истината и доверието, за красотата на трудолюбието и на вътрешния свят, за важността на доброто говорене, за умението да правим нещата сами, за вярата в себе си и за това, че понякога се налага да се сблъскаме с трудности, но именно те ни правят по-опитни и по-силни.

Кой би опровергал ролята на доброто слово и влиянието му за израстването и възпитанието на подрастващите?