На добър час, деца любими и ученолюбиви и честит първи юни на всички наши възпитаници!