„Наследство“

„Наследство“

„… Щом този свят
ще наследи от мене
подир мен …“
П. Василев

На 31.05.2021г. децата от Випуск 2021г. – ГРУПА „ДЕТЕЛИНКА“ засадиха дърво и оставиха следа след себе си!
Благодарим на всички родители!
Весело лято!