Наредба за прием

Наредба за прием

Актуалната „НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна“ можете да намерите на публичния сайт за прием, в раздел „Нормативна уредба“ на публичния сайт https://dg.is-vn.bg/garden Районите на детските градини са публикувани на сайта за прием в раздел „Райони“.