Мечо Пух

"Ние сме група "Мечо Пух" умни и добри, с весел дух. Всичко искаме да знаем, в детската градина света ще опознаем."

                                                                                                                                                  Група „Мечо Пух“

Образователни акценти:

  1. Осигуряване на качествено възпитание и обучение на всяко дете.
  2. Създаване на условия за разгръщане на индивидуалния потенциал на всяко дете.
  3. Прилагате на педагогически технологии на обучение с ясно изразена интерактивна и иновационна насоченост в посока самоутвърждаване на личността на детето и неговата креативност.

 

Консултации с родители:

Сряда: 12.30ч. – 13.30ч.

 

Екип на група „Мечо Пух“

Организация на деня и седмично разпределение

Мечо Пух