Мечо Пух

Добре дошли, дечица мили,
като птички лекокрили!
Група "Мечо Пух" ще Ви дари
със знания и весели игри,
за да станете умни и добри!

                                                                                                                                                  Група „Мечо Пух“

Образователни акценти:

  1. Акцентираме върху адаптацията и възпитателно-образователните дейности, които допринасят за развитието на знания, умения и отношения у децата.
  2. Насърчаваме дейностите, свързани с овладяването на езика и общуването, подпомагащи разбирането на мотиви и действия.

 

Консултации с родители:

Сряда: 12.30ч. – 13.30ч.

 

Екип на група „Мечо Пух“

Организация на деня и седмично разпределение

Мечо Пух