Калинка

Ние сме приятели добри - в учение и в игри.

Помагаме на всеки, който има нужда.

Не обиждаме другарче, делим болка чужда.

Растем ние здрави и щастливи!

Думички вълшебни много знаем,

когато трябва да ги кажем, не се маем -

„добро утро“ и „довиждане“,

„благодаря“ и „извинявай“.

„Калинки“ сме – с нас расти и се забавлявай!

        Група „Калинка“

Образователни акценти:

  1. Полагане на пълноценна образователна грижа и осигуряване на активно възпитателно - образователно взаимодействие с децата от групата по български език и литература, математика, околен свят, изобразително изкуство, музика, физическа култура, конструиране и технологиии.
  2. Поддържане на комфорта на общуване и създадената позитивна социална среда, в която децата срещат доброта, искреност, заобиколени от обич и внимание.
  3. Установяване и удовлетворяване на потребностите на всяко дете.
  4. Поддържане на ползотворен учителско-родителски диалог, основан на взаимно уважение и положително отношение.

 

Консултации с родители:

Сряда: 12.30ч. – 13.30ч.

 

Екип на група „Калинка"

Организация на деня и седмично разпределение

Група Калинка

Предложения за съвместна работа с родителите през годината

Заедно с родителите на група Калинка