Калинка

 

 

„Ние сме калинчици добри

в учене и в игри.

Помагаме на всеки, който

има нужда.

Не обиждаме другарче,

делим болка чужда.

Растем здрави и щастливи

в този дом чудесен.

Ще станем умни, работливи

в училище ще влезем с песен."

 

        Група „Калинка“

Образователни акценти:

  1. Разширяване на познавателния диалог с децата по всички образователни направления за работа в детската градина.
  2. Системно провеждане на насочващ диалог за изграждане на ценностни черти на характера и възпитаване в добродетели.
  3. Извършване на цялостна подготовка за бъдещата социална роля "ученик".
  4. Поддържане на конструктивно и позитивно педагого-родителско взаимодействие в групата.

 

Консултации с родители:

Сряда: 12.30ч. – 13.30ч.

 

Екип на група „Калинка"

Организация на деня и седмично разпределение

Калинка