Калинка

 

 

Калинчици сме малки -

умни, смели и добри,

който ни познава

ще го потвърди.

Учим, пеем и играем,

весело растем,

с учителите ни любими

е забавен всеки ден.

 

        Група „Калинка“

Образователни акценти:

  1. Адаптация на децата към средата в детската градина.
  2. Позитивно педагогическа общуване, свързано с детските чувства.
  3. Ползотворно взаимодействие и работа в екип с родителите

 

Консултации с родители:

Сряда: 12.30ч. – 13.30ч.

 

Екип на група „Калинка"

Организация на деня и седмично разпределение

Калинка