Златна рибка

 

 

 

Всяко дете се справя с предизвикателствата, както най-добре умее.

Във всяко - живее герой, но за да се прояви е нужно да го виждаме, да му дадем свобода да се развива.

Когато детето си повярва може да постигне повече и от най-смелите си мечти"

                                                                                                                                                                    Група „Златна рибка“

Образователни акценти:

  1. Изграждане на обща и познавателна готовност за постъпване на децата в първи клас.
  2. Акцентиране върху смисловата и възпитателна стойност на знанието.
  3. Позитивно педагогическо общуване, ориентирано към детските чувства.

4. Поддържане на ползотворен диалог с родителите.

 

Консултации с родители:

Петък: 13.00ч. – 14.00ч.

 

Екип на група „Златна рибка“

Организация на деня и седмично разпределение

Златна рибка