Златна рибка

 

 

 

„Децата са най-хубавото нещо на света –

наша радост, любов и богатство“

                                                                                                                                                                    Група „Златна рибка“

Образователни акценти:

  1. Акцентиране върху смисловата и възпитателна стойност на знанието.
  2. Позитивно педагогическо общуване, ориентирано към детските чувства.
  3. Иновативност и единство на педагогическо мислене и действие.

 

Консултации с родители:

Петък: 13.00ч. – 14.00ч.

 

Екип на група „Златна рибка“

Организация на деня и седмично разпределение

Златна рибка