Звездичка

        Група „Звездичка“

Звездичка, нежна и красива,

уж е малка, а в нея колко сила се е скрила!

Изгрява с ярка светлина,

за да сбъдне всяка детска мечта.

За знанията пътя ще освети,

в дружба весело ще полети.

На небосклона ще изгрее,

звездна песен ще запее:

Ръка за ръка вървим,

света ще покорим,

нека се знае от всички,

ние сме група “ЗВЕЗДИЧКА”!

Образователни акценти:

1. Осигуряване на специална и обща готовност на децата за постъпване в първи клас.
2. Стимулиране на детската познавателна активност, даване на знания, изграждане на умения, отношения и необходими за възрастта компетентности.
3. Създаване на хармонична и балансирана вътрешна среда, в която децата да играят и проявяват своите чувства, емоции, способности и творчески дейности.
4. Прилагане на интерактивни форми, методи и похвати в образователната работа, активиращи развитието на познавателно-изследователската дейност на децата.

Консултации с родители:

Сряда: 13.00ч. – 14.00ч.

Екип на група „Звездичка“

Организация на деня и седмично разпределение

Група Звездичка

Съвместна работа с родителите през годината

Заедно с родителите на група Звездичка