Звездичка

        Група „Звездичка“

Всичко за детската градина

Образователни акценти:

1.Адаптиране на децата към средата на детската градина.
2.Изграждане на познавателно отношение към света, естетически и нравствени преживявания и умения за общуване.

Консултации с родители:

Сряда: 13.00ч. – 14.00ч.

Екип на група „Звездичка“

Организация на деня и седмично разпределение

Звездичка