За здравето

У ч е б н а 2 0 2 3 – 2 4 година

У ч е б н а 2 0 2 2 – 2 3 година

У ч е б н а 2 0 2 1 – 2 0 2 2 година

У ч е б н а 2 0 2 0 – 2 1 година

Отбелязваме Деня на спешната помощ

Учебна 2019-20 година

„Чистотата е здраве“ – пред родителите на „Мечо Пух“

Малкото Зайче се е разболяло. Какво трябва да направи, за да се излекува, какво трябва да направи, за да не боледува повече, какво трябва да знае за здравето на цялото тяло, как да се грижи за него, да го пази и поддържа с полезна храна ще разберете, ако гостувате на четвърта подготвителна „Б“ група „Мечо Пух“ на детската градина. Децата могат да разкажат за всичко това. В това се увериха техните родители, които на 04.12.2019г. бяха поканени в групата на сутрешна литературно-музикална среща със зравно-образователен характер. Среща, колкото развлекателна, толкова и поучителна, старателно и отговорно подготвена от учителите М. Йорданова и П. Станкова.  Знание, подплатено със забава, какво по-добро съчетание? А ако Вашето дете утре сутрин предложи: „Имам страшен апетит, ще закуся неумит“, ще приемете ли?

У Ч Е Б Н А 2 0 1 8 – 1 9 година

За човешкото тяло

Разговор за тялото, за частите му и здравето проведоха през месец април децата от Трета подготвителна „Б“ група „Мечо Пух“ заедно с медицинската сестра Ж. Стефанова

У Ч Е Б Н А 2 0 1 7 - 1 8 година

Презентация за деца "Здравословно хранене"

Актуализираната през 2017г. Наредба за приобщаващото образование акцентира специално върху здравето на децата.

Полезна и интересна презентация за здравословното хранене представи на децата от детската градина медицинската сестра Ж. Стефанова на среща,

организирана от К. Минчева - учител на трета подготвителна група. Чрез любимия герой Маша децата научиха повече за здравословните храни,

а най-малките получиха книжката "Полезните храни" изработена от децата домакини от група "Златна рибка". Вижте какво обича да си похапва сърцето

„При чичо Доктор“

Педагогическа ситуация по образователно направление български език и литература, проведена от старши учителя В. Николова през месец февруари с богато илюстрирано образователно съдържание и ангажирано внимание и интерес от страна на децата.  Учителят успешно насочи и разшири познавателния и възпитателен диалог и реши конкретните учебни задачи.