Добре дошли!

Добре дошли!

СКЪПИ ДЕЦА,

ПОЗДРАВЯВАМЕ ВИ С ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН И ПОЖЕЛАВАМЕ ДОБРА И ПОЛЗОТВОРНА УЧЕБНА 2020-21ГОДИНА!ОЧАКВАМЕ РАЗВЪЛНУВАНИ И СРЕЩАТА С НАШИТЕ НАЙ-МАЛКИ ВЪЗПИТАНИЦИ. НА ВСИЧКИ КАЗВАМЕ Д О Б Р Е Д О Ш Л И!

ДИРЕКТОР – М. ДИНЧЕВА