Безопасно движение по пътищата

„Вече съм голям и правилата за движение знам“

Събота, 7.10.2023г., място на срещата на порасналите деца от група „Мечо Пух“, техните учители, директор и родители е Морската градина на град Варна.

Поводът е да прекарат няколко часа заедно в спорт и игри, децата да представят своята специална програма, а после с колелета, тротинетки и кънки да покажат дали знаят правилата за безопасно движение.

През този споделен и приятен ден слънцето гря 🙂 , вятърът „пя“ и за нови весели срещи децата призова 🙂

Вижте още от него в рубриката „Новини“

У ч е б н а 2 0 2 2 – 2 0 2 3 година

График за учебната година за провеждане на педагогическите ситуации по тематична област  „Безопастност на движението по пътищата“:

БДП справка

Електронна книга „Как картофчето се учи да се движи“ автор З. Димитрова, курсов проект по БДП – комикси

Мемори карти по БДП „Пътни знаци“ – курсов проект на Т. Атанасова, февруари 2023г.

Квалификационен курс „Актуални тенденции и предизвикателства при обучението на деца и ученици в детската градина и училището (за училища и детски градини)“, проведен в кметство Аспарухово, Варна на 01.02.2023г.

Мемори карти ,,Пътни знаци“

„Аз вече съм голям и десет пътни знака знам!  – указателни, задължителни, предупредителни, забранителни

Настолна игра за памет, разпознаване и назоваване на видове пътни знаци. Играта е подходяща за деца от трета и четвърта възрастова група /5-7г./ на детската градина. Съдържание и указания за игра с мемори картите „Пътни знаци“:

Картите са с изображения на пътни знаци, които са достъпни за изучаване в детската градина. Те са общо10 вида и са по 2 от вид. Мемори картите са общо 20 броя.

Играта се играе от двама играчи. Всички карти се подреждат с гърба нагоре, а знаците – надолу. Гърбът на картите изобразява символът на ДГ №25 ,,Златно зрънце“.

Първият играч изтегля две карти. Обръща ги и ако те не са с еднакви знаци ги връща обратно със знака надолу, като се старае да запомни местата им. Вторият играч изтегля също две карти и ако са с еднакви знаци, той назовава знака, например „Забранителен знак – забранено е влизането на велосипедисти“, получава една точка и прибира картите до себе си, те излизат от играта. Играчът, който събере най-много точки /карти с еднакви знаци/ е победител.

Публикация в списание „Детска градина“, бр. 3/2022г.

В брой 3-ти на списание „Детска градина“ от май-юни 2022г. нашият колега, учителят на трета „а“ група „Звездичка“ Славка Трендафилова има своя публикация – стихотворението „Правилата знам“, плод на работата по БДП в групата и лично творческо вдъхновение. Поздравления за поетичния прощъпулник 🙂 !

Правилата знам

 

Вече съм голям и знам

улицата да пресичам сам!

Правилата спазвам

и на всички го показвам.

 

Зебрата не е пижама,

а на улицата щом я няма,

още малко ще вървя

и на светофар ще пресека.

 

ЧЕРВЕНО видя ли, ще спра

и на мама ще подам ръка.

ЖЪЛТОТО ми казва: „Ти,

за пресичане се приготви!“

ЗЕЛЕНО весело намига,

вече мога да премина.

 

Заедно се учим и играем,

деца сме, но правилата знаем.

Ръка за ръка сме всички,

ние сме група „Звездичка“!

У ч е б н а 2 0 2 1 – 2 0 2 2 година

Педагогически ситуации по тематична област „Безопастност на движението по пътищата“ през учебната 2021-22г.

Изпълнение на Квалификационен план на ДГ №25 „Златно зрънце” за учебната 2021/22 година, първо полугодие – вътрешноинституционална квалификация

В периода 25.10 – 29.10.2021г. в Детска градина №25 „Златно зрънце” се осъществи вътрешна квалификация на тема „Усъвършенстване на методите и формите за работа по безопастност на движението по пътищата“. От старши учителите Р. Атанасова и В. Георгиева бе представен активен групов метод на работа с децата – макетиране, изработка на макет и стимулиращи игрово-познавателни методи за работа с него. Квалификацията, която премина под формата на методическо подпомагане, бе отлично подготвена, реализирана и презентирана от учителите.  Квалификацията по безопастност на движението по пътищата бе с времетраене два академични часа.

 

У ч е б н а 2 0 2 0 – 2 1 г о д и н а

У Ч Е Б Н А 2 0 1 9 – 2 0 ГОДИНА

Учим и пеем за безопасността

 

БДП – справка по групи 2019-20

 

Полезно за децата – „Пътни знаци“

https://www.youtube.com/watch?v=Lc3WMrQxXfg&feature=share&fbclid=IwAR3N-3vsCsLr2emthNElUYDvqZjBbS5Uq0GlL8zDxkJedfdIWfLZFZBCcP8

Изготвено от ас. д-р Ани Георгиева

С благодарност на Д. Барбова!

У Ч Е Б Н А 2 0 1 8 – 1 9 година

Безопасно движение по пътищата

Учебната 2018-19г. постави още по-отчетливо теми и цели на новите програми по БДП в предучилищното образование, структурирани по тематични направления, области на компетентност, включени в годишно месечно разпределение по БДП за всяка група.

Дейностите в детската градина, свързани с БДП са насочени към придобиване на конкретни знания, умения и отношения от децата, към спазване на обществени правила и норми за лична и колективна безопасност на пътя. Заложените от учителите задачи осигуряват  спираловидно и системно надграждане през цялата учебна година.

Придобиването на компетентности по БДП е част от интердисциплинарен комплекс на гражданското, здравното и интеркултурното предучилищно образование и обхваща работата на учителите по време на педагогически ситуации, организиране на изложби, както и множество проектни дейности, съвместно с родителите.

През месец октомври децата от Трета „Б“ група „Мечо Пух“ заедно със старши учителя М. Йорданова и учителя П. Станкова подготвиха за родителите информационно табло по темата, а за по-малките деца от втори групи тематичен литературно-музикален поздрав и организираха богата макетна изложба по БДП. Децата получиха грамоти за изработване на макетен проект. В програмата с  поздрав и макет, изготвен в семейството, се представи и дете от Втора „А“ група.

През месец февруари родителите бяха любезни да попълнят анкета на детската градина, която целеше да направи родителят по-съпричастен, да акцентира отчетливо върху важността на темата за безопасността на движението по пътищата и да проучи доколко тя е обект на разискване и у дома. В анкетата родителите споделят, че децата познават елементарните правила за движение. Голяма част от тях твърдят, че разговарят и коментират вкъщи с децата, когато някой спазва или нарушава правилата за безопасност. Положително впечатляват онези отговори на родители, които изтъкват ролята на личния пример при възпитанието и казват: „Децата да се научат какво е правилно от действията на родителите.“

През същия месец комисията по БДП организира във фойаето на детската градина изложба от рисунки на децата и макети, изготвени от дома.

Вижте част от експонатите на изложбата по безопасно движение по пътищата на първа група със старши учител В. Георгиева и учителя Т. Стефанова,

както и изложбата на Втора Б група „Калинка“, старши учителите М. Демирева, В. Николова и родител на групата през месец март на тема „Безопасни места за игра“.

У Ч Е Б Н А 2 0 1 7 – 1 8 година

У Ч Е Б Н А 2 0 1 6 - 1 7 година

"Безопасно се движи, правилата запомни", спортен празник по безопасност на движението

Участниците - деца от втора, трета и четвърти подготвителни групи се включиха в спортните състезателни игри по безопасност на движението и наситиха с игри и динамика своя ден. Състезателите упражниха знания по безопасност като момичетата от четвърти групи бяха "Добри майки" - показаха как правилно минават количките с бебетата по улицата, децата от трета подготвителна група се включиха с играта "Да преминем през светофара", а най-малките от втора група представиха играта "Автомобилисти"

Всички са в отлична форма