Безопасно движение по пътищата

У ч е б н а 2 0 2 0 – 2 1 г о д и н а

У Ч Е Б Н А 2 0 1 9 – 2 0 ГОДИНА

Учим и пеем за безопасността

 

БДП – справка по групи 2019-20

 

Полезно за децата – „Пътни знаци“

https://www.youtube.com/watch?v=Lc3WMrQxXfg&feature=share&fbclid=IwAR3N-3vsCsLr2emthNElUYDvqZjBbS5Uq0GlL8zDxkJedfdIWfLZFZBCcP8

Изготвено от ас. д-р Ани Георгиева

С благодарност на Д. Барбова!

У Ч Е Б Н А 2 0 1 8 – 1 9 година

Безопасно движение по пътищата

Учебната 2018-19г. постави още по-отчетливо теми и цели на новите програми по БДП в предучилищното образование, структурирани по тематични направления, области на компетентност, включени в годишно месечно разпределение по БДП за всяка група.

Дейностите в детската градина, свързани с БДП са насочени към придобиване на конкретни знания, умения и отношения от децата, към спазване на обществени правила и норми за лична и колективна безопасност на пътя. Заложените от учителите задачи осигуряват  спираловидно и системно надграждане през цялата учебна година.

Придобиването на компетентности по БДП е част от интердисциплинарен комплекс на гражданското, здравното и интеркултурното предучилищно образование и обхваща работата на учителите по време на педагогически ситуации, организиране на изложби, както и множество проектни дейности, съвместно с родителите.

През месец октомври децата от Трета „Б“ група „Мечо Пух“ заедно със старши учителя М. Йорданова и учителя П. Станкова подготвиха за родителите информационно табло по темата, а за по-малките деца от втори групи тематичен литературно-музикален поздрав и организираха богата макетна изложба по БДП. Децата получиха грамоти за изработване на макетен проект. В програмата с  поздрав и макет, изготвен в семейството, се представи и дете от Втора „А“ група.

През месец февруари родителите бяха любезни да попълнят анкета на детската градина, която целеше да направи родителят по-съпричастен, да акцентира отчетливо върху важността на темата за безопасността на движението по пътищата и да проучи доколко тя е обект на разискване и у дома. В анкетата родителите споделят, че децата познават елементарните правила за движение. Голяма част от тях твърдят, че разговарят и коментират вкъщи с децата, когато някой спазва или нарушава правилата за безопасност. Положително впечатляват онези отговори на родители, които изтъкват ролята на личния пример при възпитанието и казват: „Децата да се научат какво е правилно от действията на родителите.“

През същия месец комисията по БДП организира във фойаето на детската градина изложба от рисунки на децата и макети, изготвени от дома.

Вижте част от експонатите на изложбата по безопасно движение по пътищата на първа група със старши учител В. Георгиева и учителя Т. Стефанова,

както и изложбата на Втора Б група „Калинка“, старши учителите М. Демирева, В. Николова и родител на групата през месец март на тема „Безопасни места за игра“.

У Ч Е Б Н А 2 0 1 7 – 1 8 година

У Ч Е Б Н А 2 0 1 6 - 1 7 година

"Безопасно се движи, правилата запомни", спортен празник по безопасност на движението

Участниците - деца от втора, трета и четвърти подготвителни групи се включиха в спортните състезателни игри по безопасност на движението и наситиха с игри и динамика своя ден. Състезателите упражниха знания по безопасност като момичетата от четвърти групи бяха "Добри майки" - показаха как правилно минават количките с бебетата по улицата, децата от трета подготвителна група се включиха с играта "Да преминем през светофара", а най-малките от втора група представиха играта "Автомобилисти"

Всички са в отлична форма