Актуална информация

СЪОБЩЕНИЕ

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА, РОДЕНИ ПРЕЗ 2017г.

ПРИЕМ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА

Детска градина №25 „Златно зрънце“, гр. Варна обявява 3 /три/ свободни места за деца, родени през 2017г.

Необходими документи за кандидатсване:

  1. Заявление за прием    /качено на сайта на детската градина в раздел „За родители – Актуална информация“/
  2. Удостоверение за раждане

Срокът за подаване на документите е от 28.11. до 02.12.2022г. от 08.30ч. до 17.00ч. в канцеларията на ЗАС.

Приемът е по реда на подаване на документите.

За информация: „Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца“ –  сайт на детската градина, раздел „Документи“

 

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЕМА НА ДЕЦА В ДЕТСКА ГРАДИНА

ВИ НАСОЧВАМЕ КЪМ СЛЕДНИЯ ЛИНК: https://dg.uslugi.io

 

Заявление за прием

Заявление за отсъствие на дете от първа група

ЗАЯВЛЕНИЕ за отсъствие на дете от втора, трета и четвърта група

Заявление за посещаемост през летния период за четвърта група

Заявление за отписване от детска градина