Актуална информация

СЪОБЩЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ТАКСАТА ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА СЕ ПЛАЩА ПО БАНКОВ ПЪТ

В <ePay.bg> ИЛИ ИЗИПЕЙ АД <Easypay>.

РОДИТЕЛИТЕ, КОИТО НЯМАТ КОД ЗА ДОСТЪП ДО СИСТЕМАТА ДА ИЗПРАТЯТ ДО

ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА – <dg25varna@abv.bg>

ПИСМЕНО ИСКАНЕ ЗА ДАВАНЕ КОД ЗА ДОСТЪП

И ЩЕ ИМ БЪДЕ ВЪРНАТ ОТГОВОР ОБРАТНО С КОДА НА ДЕТЕТО.

ЗАБЕЛЕЖКА:

  1. ТАКСИ ЩЕ СЕ СЪБИРАТ САМО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ.
  2. ПРИЕМ НА ДЕПОЗИТ НА ПЪРВА ГРУПА – НОВ ПРИЕМ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА НА МЯСТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА.
  3. ВРЪЩАНЕ НА ДЕПОЗИТИ НА IV -TA ГРУПА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА НА МЯСТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА.

 

 

Заявление за отсъствие на дете от първа група

ЗАЯВЛЕНИЕ за отсъствие на дете от втора, трета и четвърта група

ДЕКЛАРАЦИЯ за посещение на детето на детска градина в Covid обстановка

ДЕКЛАРАЦИЯ, че детето няма контакт с ОЗБ /остро заразно заболяване/

Заявление за посещаемост през летния период за четвърта група

Заявление за отписване от детска градина

Заявление за отсъствия епидемична обстановка

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ДЕЦАТА ЩЕ БЪДАТ ПРИЕМАНИ ОТ ВХОД ИЗТОК /ЛЕДЕНАТА ПЪРЗАЛКА/.

НА ВХОДА НА СГРАДАТА ЩЕ БЪДАТ ПОСРЕЩАНИ ОТ МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ И ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ПРАВИЛАТА, ДЕКЛАРАЦИЯТА И ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ПРИЕМА.

ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА Е  <dg25varna@abv.bg>

 

 

 

Заплащане на месечна такса

Уважаеми родители,

безкасово плащане на месечни такси за посещение на детска градина можете да извършите от тук:

https://dg.dolphin-3.bg/login